Gradering och Läger Knatte/Barn/Ungdom

Graderingen markerar avslutningen på träningsterminen och är en högtidsstund för hela klubben!  

 

Graderingspass

Ni som inte har graderingspass sedan tidigare behöver lämna in två passfoton/skolfoton senast

2 veckor före graderingen. Notera namn och personnummer på baksidan av fotona och lämna till

Sempai Alexander i ett kuvert. Graderingspass kostar 100 kr.