Swischnummer

Klubben har nu ett Swischnummer för inbetalningar: 123 60 86 599