Städning

Vi alla hjälps åt med städningen i klubben. Det innebär att varje medlem eller familj får ansvaret en gång per år att städa lokalen.

Städrutiner och städlistan sitter uppe på klubbens anslagstavla, kolla om du är uppskriven.