GDPR

Umeå Karate Klubbs användning av personuppgifter

Medlemmars personuppgifter kan, i form av förnamn, bilder och filmer,
komma att användas för publicering i Umeå Karateklubbs
kanaler: webbplats, sociala medier samt tryckt material (marknadsföring av klubb och dylikt) tills vidare.

Detta för att medlemmar, icke-medlemmar och potentiella medlemmar i Sverige ska kunna ta del av klubbens aktiviteter.

Vi avser endast använda bilder/filmer där Umeå Karateklubb står som avsändare och ej i kommersiellt syfte.

Bilder och filmer kommer att sparas i Umeå Karateklubbs arkiv tills vidare. På begäran tar vi bort samtliga personuppgifter, bilder, filmer.

Om man önskar att inte visas i bild, på film eller med namn kan man kontakta klubbens ordförande, , Shihan Naser Ghanbari.

Medlemmar har rätt att:

  • ●  Få tillgång till sina personuppgifter
  • ●  Få felaktiga personuppgifter rättade
  • ●  Få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga