Träning

Umeå Karateklubb har ett flertal olika träningsgrupper för olika åldrar och kunskapsnivåer.
Mer information finns under respektive träningsgrupp samt under fliken Nybörjare.

Knatte (6-7 år)

Barn (8-12 år)

Ungdom (13-15 år)

Vuxna

Bagfighting

Medlems- och träningsavgifter betalas innan terminsstart på plusgiro 830793-6 (ange den tränandes
namn och termin). Vi har inga prova-på-dagar men om man slutar får man tillbaka avgiften med
avdrag 80 kronor per tränat tillfälle. I medlemsavgiften ingår försäkring under träningstiden.

Stödmedlem betalar 50 kr/termin.