Träningsavgifter

Alla avgifter betalas in på plusgiro 830793-6 eller Swishnr. 1236086599

Prova-på träning kostar 80 kr oavsett ålder, vill man fortsätta så betalar man in mellanskillnaden.

Den tredje medlemmen från familjen får 50% rabatt på träningsavgiften.

OBS! Förmånen för ovan gäller den lägsta avgiften!

På träningsavgiften tillkommer en medlemsavgift på 100 kronor per termin!

Skutt          500 kr

Knatte       500 kr

Barn           700 kr

Ungdom   700 kr

Vuxen     1000 kr

Bagfighting 750 kr för 1ggr/v, 1000 för 2 ggr/v Drop-in: 80 kr/gång

Som tränande på karate kan du köpa in dig på BF. Då betalar du 300 kr för 1 ggr/v och 500 kr för 2 ggr/v