Träningsavgifter

Alla avgifter betalas in på plusgiro 830793-6 eller Swishnr. 1236086599

Prova-på träning kostar 80 kr oavsett ålder, vill man fortsätta så betalar man in mellanskillnaden.

Den tredje medlemmen från familjen får 50% rabatt på träningsavgiften.

OBS! Förmånen för ovan gäller den lägsta avgiften!

På träningsavgiften INGÅR en medlemsavgift på 100 kr per termin!

Skutt          600 kr

Knatte       600 kr

Barn           800 kr

Ungdom   800 kr

Vuxen     1100 kr

Bagfighting 850 kr för 1ggr/v, 1100 för 2 ggr/v Drop-in: 80 kr/gång

Som tränande på karate kan du köpa in dig på BF. Då betalar du 300 kr för 1 ggr/v och 500 kr för 2 ggr/v