Headerbild personer som tränar Karate

Träning

Umeå Karateklubb har ett flertal olika träningsgrupper för olika åldrar och kunskapsnivåer.
Mer information finns under respektive träningsgrupp samt under fliken Nybörjare.

Knatte 6-8 år

Söndagar 14:00-14:45

Barn 8-12 år

Tisdagar & Torsdagar 18:00-19:00

Ungdom 12-15 år

Tisdagar & Torsdagar 18:30-20:00

Vuxen 16 år>

Måndagar & Onsdagar 18:30-20:00

Bagfighting

Torsdagar 19:00-20:00 & Söndagar 14:00-15:00

Medlems- och träningsavgifter betalas innan terminsstart på plusgiro 830793-6 (ange den tränandes
namn och termin). Vi har inga prova-på-dagar men om man slutar får man tillbaka avgiften med
avdrag 80 kronor per tränat tillfälle. I medlemsavgiften ingår försäkring under träningstiden.

Stödmedlem betalar 50 kr/termin.