personer i karatedräkter med olika bältesgrad sitter på rad

Träningsgrupper

Umeå Karateklubb har ett flertal olika träningsgrupper för olika åldrar och kunskapsnivåer.
Mer information finns under respektive träningsgrupp samt under fliken Nybörjare.

Medlems- och träningsavgifter betalas innan terminsstart på plusgiro 830793-6 (ange den tränandes
namn och termin). Vi har inga prova-på-dagar men om man slutar får man tillbaka avgiften med
avdrag 80 kronor per tränat tillfälle. I medlemsavgiften ingår försäkring under träningstiden.

Stödmedlem betalar 50 kr/termin.

Karate Knatte (6 – 8 år)

Träning för de allra minsta med fokus på enklare tekniker och lättare koordinations- och balansövningar.

Som knatteutövare lär man sig också de mest grundläggande principerna som rör respekt för tränare, klubbkamrater och träningslokaler. Träning med inslag av lek.

Träningstider

Söndagar 14:00-14:45

Karate Barn (8 – 10 år)

Träning med fokus på grundtekniker, koordination och balansövningar. Mer koncentration på utvalda hand- och fottekniker samt träning i enklare rörelsekombinationer och kombinationsmönster (kata).

I barngruppen förekommer även övningar som stärker smidighet, kondition och styrka. Kännedom om karatens principer och principer som rör respekt för tränare, klubbkamrater och träningslokaler.

Träningstider

Tisdagar 18:00-19:00
Torsdagar 18:00-19:00

Karate ungdom (13-15 år)

Mer avancerad träning innehållande grundtekniker (kihon), kombinationsmönster (kata) samt fighting (kumite). Ökat fokus på kondition, koordination, balans, styrka, snabbhet, smidighet och uthållighet. Utövare i ungdomsgruppen tränar också i muntlig kommunikation av teoretiska kunskaper.

Fördjupande kunskaper om karatens principer och högre krav vad gäller etikett samt respekt för tränare, klubbkamrater och träningslokaler. De äldre och mer rutinerade utövarna får även en möjlighet att träna på att lära ut kunskaper och dela erfarenheter med de yngre utövarna.

Möjlighet att delta i tävlingar och träningsläger.

Träningstider

Tisdagar 18:30-20:00
Torsdagar 18:30-20:00

Karate Vuxen (Från 15 år)

Mer avancerad träning och högre krav på dedikation i träning innehållande grundtekniker (kihon), kombinationsmönster (kata) samt fighting (kumite). Ökade krav vad gäller kondition, koordination, balans, styrka, snabbhet, smidighet och uthållighet.

Mer avancerade utövare förväntas förfina tekniker med ökad precision. Fördjupande kunskaper om karatens principer och krav vad gäller etikett och respekt såväl innanför träningslokalen och klubben som utanför.

Träningstider

Måndagar 18:30-20:00
Onsdagar 18:30-20:00

Bagfighting

Karateinspirerad gruppträning innehållande slag och sparkar mot säck samt kompletterande fysträningsmoment. Träningen är ledarledd och sker till musik. Inga förkunskaper krävs.

Träningstider

Torsdagar 19:00-20:00
Söndagar 14:00-15:00