Headerbild personer som tränar Karate

Klubbens Historia

Umeå karateklubb har haft många instruktörer sedan start. Bland pionjärerna finns Carl Wilson, Lars-Göran Nilsson, Bo Arenfeldt och Jan Kindberg. Amerikanen Carl Wilson studerade vid Umeå universitet 1966 och började våren samma år att undervisa karate i Umeå Budoklubb. Klubben hade sin lokal på Sporthallen och Carl var på den tiden blåbälte i Shotokan. Gruppen fick snart kontakt med Karateklubb Suzuki i Jönköping, som tränade Kyokushin, och deltog på den välkända kyokushinutövaren, holländaren Jon Blumings träningsläger. Att man dessutom under träning läste en del av instruktionerna innantill ur Masutatsu Oyamas bok ”What is karate” (1958), gjorde att en konvertering till Kyokushinkai blev naturlig.

Bland Wilsons första elever fanns Lars-Göran Nilsson och Bo Arenfeldt vilka tog över instruerandet när Carl Wilson återvände till USA. Redan sommaren 1966 tränade Lars-Göran och Bo för Steve Arnil i London och senare 1971 för Aline Seutrok i Paris. I slutet av 1960-talet får klubben hjälp med instruktion av Attila Meszaros som sedan avlöstes av Marshall McDonagh som gjorde regelbundna tränarbesök under 1970-talet.

Lars-Göran tog silver i klass A vid andra riksmästerskapet i karate 1970 och graderas till första kyu vid samma tillfälle. Bo graderades så småningom till tredje kyu. När Lars-Göran flyttade från Umeå 1970 togs träningen över av Jan Kindberg som ledde klubben i 10 år framöver. Naser Ghanbari började träna 1976 och han hjälpte till med träningarna fram till 1982 då han tog över hela verksamheten. Han är än idag klubbens huvudinstruktör. Ghanbari är en av de högst graderade instruktörerna i Sverige idag.

Fram tills Shihan Ghanbari tog över klubben fanns bara träning för 15+ år. Numera finns förutom träning för vuxna även för barn från 6 år gamla och äldre i olika grupper. Shihan har även hjälpt till med att starta upp klubbar i Kiruna, Gällivare, Skellefteå, Lycksele. Regelbundet har han i flera år träffat dem och stöttat i utvecklingen av de klubbarna. Han är idag en av de högst graderade instruktörerna i Sverige.

Elever som har tränat i UKK och uppnått det svarta bältet är:

  • Amir Ghanbari 2 Dan
  • Johan Edin 3 Dan
  • Fredrik Harr 1 Dan
  • Mika Kram (F.d. Räisinen) 1 Dan
  • David Häggström 1 Dan
  • Anders Hansson 2 Dan
  • Peter Vikström 1 Dan
  • Diana Normark 1 Dan

Några bilder ur Umeå Karateklubbs historia: