Headerbild personer som tränar Karate

Information för
Nybörjare & Föräldrar

Bra att veta

Träningskläder

I början går det bra att du använder vanliga träningskläder. Så småningom kommer du att behöva en gi (karatedräkt) samt ett bälte. Vi har dessa till försäljning på klubben så du kan fråga din tränare för mer hjälp med det.

Att gå in/ut ur dojon

Varje gång vi går in i dojon (träningslokalen) så bugar vi lätt två gånger samtidigt som vi korsar våra händer och säger ”osu”. Samma sak görs även när vi går ut ur dojon.

Början/slutet av träningen

I början av varje träning ställer vi oss upp i ett led när huvudtränaren kommer in i dojon. De med högst rank ställer sig längst in i lokalen och det hela går sedan nedåt i ordningen. Om två personer är av samma rank står den äldre eleven till höger. Som nybörjare ställer du dig längst till vänster där man kommer in i lokalen (de som har gi ställer sig till höger om de utan gi).

I slutet av träningspasset ställer vi oss återigen i samma led och på huvudtränarens kommando bugar vi mot han/henne två gånger (en av gångerna är egentligen att vi bugar mot templet) samt en gång var mot den elev som står just till vänster och höger om dig.

För föräldrar

Som förälder har du ansvar under första terminen att vara tillgänglig i klubblokalen till ditt barn för eventuella oförväntade händelser på träningen.

Misstag

Du behöver inte vara orolig för att göra fel i början. Det hela kommer snabbt att bli rutin och om du är osäker kan du fråga din tränare eller någon av de mer seniora eleverna.

Knyta bältet

Nedan visas hur en knyter sitt bälte. Om du har några funderingar på hur du ska ta på dig din dräkt eller knyta bältet kan du även fråga en klubbkamrat innan träningen.

Klubbverksamhet

Umeå Karateklubb drivs till stor del av deltagarna och det finns olika sätt att engagera sig. Det går att hjälpa till på många sätt beroende på vad du har för färdigheter och intressen. Om du vill hjälpa till på något sätt utanför träningen kan du kontakta din tränare.

En gång per termin har vi en rundtur i klubben där vi berättar om våra rutiner, policy, värdegrund, vett och etikett. Detta sker oftast vid nybörjarintag.

Gradering

Gradering sker en gång per termin i slutet av den. Du kan läsa mer om gradering här.