personer i karatedräkter med olika bältesgrad sitter på rad

Information för
Nybörjare & Föräldrar

Bra att veta

Till Umeå Karateklubb är alla välkomna att prova på Kyokushin karate. I kalendern finns information om när prova-på-tillfällen för olika grupper äger rum. Bagfighting-klassen är öppen för engångsträning under hela terminen. När du bestämt dig för att träna regelbundet i klubben ansluter du till någon av grupperna som medlem i klubben. Mer information om detta finns under medlemskap och avgifter.

Föräldrar

Föräldrar till barn som tränar sin första termin i klubben ombeds finnas tillgängliga i lokalen under träningstillfällena.

Träningskläder

För karateträningen går det bra att under de första tillfällena använda vanliga träningskläder, därefter är det träning i den traditionella karatedräkten (gi) som gäller. Karatedräkt och de flesta andra tillbehören som behövs finns tillgängliga att beställa via klubben.

Träningen

Rutinen inför träningen och i början/slutet av träningen utgår från allas trivsel och respekt för tränare och utövare samt omsorg för klubblokalerna och dojon (träningslokalen). Ombyteskläder lämnas i omklädningsrummen och fötterna tvättas i duschrummen inför varje träning. Inträde och utträde ur träningslokalen företräds av en bugning och ett ”osu” som signalerar respekt. Vid start och avslut av varje träning sker uppställning på led i ordningsföljd av grad. Nybörjare utan grad står längst till vänster i ordningsföljd av ålder. Mer information om dessa rutiner lärs ut till nybörjare i början av varje termin. Till hjälp finns även tränare och mer rutinerade klubbkamrater.

Lokalen

Klubblokalerna hyrs av Umeå karateklubb. Klubbens medlemmar har gemensamt ansvar för t ex städning. Vid särskilda klubbevent finns också möjlighet för utövare och föräldrar att engagera sig och hjälpa till.

Knyta bältet

Knyta bältet kan vara svårt i början: Här finns en instruktionsfilm med tips! Det går också att fråga din tränare eller klubbkamrat.

Klubbverksamhet

Umeå Karateklubb drivs till stor del av deltagarna och det finns olika sätt att engagera sig. Det går att hjälpa till på många sätt beroende på vad du har för färdigheter och intressen. Om du vill hjälpa till på något sätt utanför träningen kan du kontakta din tränare.

En gång per termin har vi en rundtur i klubben där vi berättar om våra rutiner, policy, värdegrund, vett och etikett. Detta sker oftast vid nybörjarintag.

Gradering

Gradering sker en gång per termin i slutet av den. Du kan läsa mer om gradering här.