Headerbild personer som tränar Karate

Om Kyokushin-karate

Hämtat från Swedish Karate Kyokushinkai;

Kyokushin är en karatestil med fullkontakt som grundades i Japan 1964. I tävlingar är det inte tillåtet att slå mot huvudet. Däremot är sparkar tillåtna. Kyokushin och bygger på en filosofi av självförbättring, disciplin och hård träning. I Sverige har Swedish Karate Kyokushinkai omkring 3000 medlemmar

Hämtat från Swedish Karate Kyokushinkai

Swedish Karate Kyokushinkai

Umeå Karateklubb är medlem i SKK (Swedish Kyokushin Karate Organization). SKKs uppgifter är att bevara och förkovra Kyokushin Karate i Sverige genom att följa upp utvecklingen på det internationella planet och genom delgivning av erfarenheter till sina medlemsklubbar samt upprätthålla tekniska bestämmelser och utarbeta erforderligt undervisningsmaterial.

SKK är medlem i E.K.O som i sin tur är medlem i W.K.O

Besök gärna kyokushin.se för mer information om organisationen och om kyokushin karate.