personer i karatedräkter med olika bältesgrad sitter på rad

Om Kyokushin-karate

Kyokushin (極真) eller Kyokushinkai (極真会) är en hård karatestil känd för sin fullkontakssparring och rigorösa träning. Den grundades 1957 av Masutatsu Oyama (förkortas vanligtvis till Mas Oyama, men han kallas även för Sosai inom Kyokushin).

Kyokushin är den karatestil som utövas inom Umeå karateklubb. Kyokushinkai översätts vanligtvis som ”den yttersta sanningens sammanslutning”. Den underliggande betydelsen härrör från bushido (krigarens väg) som är det japanska ordet för den hederskodex som samurajerna följde. Kyukushin handlar därmed mer om att upptäcka sin inre karaktär (sanningen) när man sätts på prov. Karatestilen är en fullkontaktskarate som har sina rötter i en filosofi av självförbättring, disciplin och hård fysisk träning. Ett av målen med att träna kyokushinkarate är att stärka och förbättra sin karaktär och personlighet genom att utmana sig själv genom hård träning.

I Sverige finns Swedish Karate Kyokushinkai som är ansluten till World Karate Organization (WKO) som är en av världens största fullkontaktkarateorganisationer, med över 100 medlemsländer.

Historia

Grundaren av Kyokushin karate är Sosai Masutasu Oyama. Han föddes 1923 i Korea. Han började sin träning av kampsporter genom att träna kempo vid nio års ålder. Vid femton års ålder flyttade han till Japan där han kom i kontakt med karate. Han tränade karatestilarna Shotokan och Goju-ryu och erhöll redan som artonåring andra gradens svarta bälte (Nidan).

Efter att ha vunnit ”All Japan Championship Tournament” överlägset beslöt han sig för att ägna hela sitt liv åt karate. Efter en tid av fysisk och psykisk träning och meditation, i isolering på berget Kiyozumi, lade han sedermera grunden för sin egen karatestil: Kyokushinkai.

1949 började han sprida stilen och fem år senare, 1954, öppnades den första dojon. 1964 grundades International Karate Organization (I.K.O) som är det världsförbund som styr utvecklingen av Kyokushin karate. Kyokushin karate har funnits i Sverige sedan 1960-talet. Sosai Masutatsu Oyama arbetade hela sitt liv med att utveckla och sprida karate och när han avled i april 1994 efterlämnade han en av världens största och kraftfullaste karatestilar.

Läs mer om Kyokushinkai här: kyokushin.se/om-kyokushin/kyokushins-historia

Vanliga frågor

Är det farligt att träna Kyokushin?

Det är inte mer farligt att träna kyokushin än boule enligt Folksams skadestatistik. Med det sagt är det viktigt att följa sempais (instruktörens) instruktioner samt dojoetiketten. Vi håller hårt på disciplin i dojon för att ingen skall komma till skada då kyokushin innehåller mycket närkontakt.

Är jag för gammal/ung för att träna?

Från 6 års ålder kan du starta i knattegruppen. Vid har ingen övre åldergräns och har i dagsläget flera medlemmar över 60 som tränar regelbundet. Tre av våra medlemmar fyllde 70 under 2022.

Måste jag ha skydd för att träna?

Till en början behövs ingenting. Mängden närkontakt trappas sakta men säkert upp allt eftersom. Vid behov finns även ett begränsat antal säckhandskar som kan lånas ut till nybörjare. Suspensoar för killar och bröstskydd för tjejer kan senare bli aktuellt.

Kan jag har smycken, smartklocka eller glasögon när jag tränar?

På träning får varken örhängen, ringar, klockor, piercingar (i ansiktet, på bröstet eller magen) eller andra smycken bäras. Är piercingar svåra att plocka bort kan man i nödfall tejpa över dessa under träningen. Tå- och fingernaglar ska vara kortklippta och rena. Helst bör glasögon undvikas om det är möjligt och det är bra sätta upp håret om det är långt. Alla dessa regler är förstås för din och andra tränandes säkerhet. Om du har några funderingar eller behöver hjälp är det bra att anlända tidigt.

Vad betyder kumite?

Kyokushins kumite (sparring) är fullkontakt och tävlingar knockdown. Med det menas att I Kyokushins kumite och tävlingar påminner mer om en boxnings- eller MMA-match mer än andra karatestilar där det blåses av när någon får in en träff. Sparkar är tillåtna mot en motståndares huvud, kropp och ben. Det tillåts även slag mot en motståndares kropp men inte mot deras huvud.

Inga slag mot huvudet?

När Sosai grundade Kyokushin tilläts slag och sparkar mot ansikte och huvud. Snart ändrades det till att endast sparkar var tillåtna för utövarnas säkerhet då det var viktigt för Sosai att det skulle vara möjligt att träna och tävla utan handskar eller andra skydd. Detta fokus på mer realistisk obeväpnad strid exemplifieras av Kyokushins “anda” som säger;

“Hjärtat i vår karate är riktig kamp. Det kan inte finnas några bevis utan verklig kamp. Utan bevis finns inget förtroende. Utan tillit finns ingen respekt. Detta är en definition inom kampsportsvärlden.”

Mängden skydd varierar beroende på sammanhang, klubb, bältesgrad, ålder samt är lite olika i olika länder. I vissa används inte någon skyddsutrustning alls utöver munskydd och ljumskskydd. I Sverige används vid tävling även hjälm för att skydda huvudet mot sparkar.

Vad är 100 man kumite?

Denna består av att en kyokushinutövare kämpar 100 rundor kumite mot 100 motståndare på liknande eller högre nivå (av praktiska skäl kan man få möta vissa motståndare flera gånger om det inte finns tillräckligt med deltagare tillgängligt). Deltagaren kommer att slåss mot var och en av de 100 motståndarna separat en efter en. Varje kumite-runda varar i ungefär 1½ halv till 2 minuter.

Titlar

I dojon tituleras utövare av högre grad av eleverna med följande titlar;

  • Senpai/Sempai: En shodan (utövare med svart bälte) som har graden 1 eller 2 dan
  • Sensei: 3 eller 4 dan
  • Shian: 5 dan eller högre
  • Sosai: Reserverad titel för Kyokushins grundare Mas Oyama

Om instruktören inte är dan-graderad tilltalas den alltid som sempai under träningen.

Swedish Karate Kyokushinkai

Umeå Karateklubb är medlem i SKK (Swedish Kyokushin Karate Organization). SKKs uppgifter är att bevara och förkovra Kyokushin-karate i Sverige genom att följa upp utvecklingen på det internationella planet och genom delgivning av erfarenheter till sina medlemsklubbar samt upprätthålla tekniska bestämmelser och utarbeta erforderligt undervisningsmaterial.

SKK är medlem i E.K.O. (European Karate Organisation) som i sin tur är medlem i W.K.O. (World Karate Organisation).

Besök gärna kyokushin.se för mer information om organisationen och om kyokushin-karate.