Headerbild personer som tränar Karate

Om Kyokushin-karate

Kyokushin är en karatestil med fullkontakt som grundades i Japan 1964. I tävlingar är det inte tillåtet att slå mot huvudet. Däremot är sparkar tillåtna.
Kyokushin och bygger på en filosofi av självförbättring, disciplin och hård träning.
I Sverige har Swedish Karate Kyokushinkai omkring 3000 medlemmar.

Hämtat från SKK

Kyokushin (極真) eller Kyokushinkai (極真会) är en hård karatestil känd för sin fullkontakssparring och rigorösa träning.

Karatestilen tillåter fullkontaktsparring (kallas för ”kumite”). Mängden skydd varierar i olika länder, där man i vissa inte använder någon skyddsutrustning alls, utöver ett munskydd och ljumskskydd. I Sverige används fler skydd vid tävlingar, bland annat hjälm för att skydda huvudet mot sparkar.

I Kyokushins kumite tillåts sparkar mot en motståndares huvud, kropp och ben. Det tillåts även slag mot en motståndares kropp men inte mot deras huvud.

Detta fokus på mer realistisk obeväpnad strid exemplifieras av Kyokushins ”anda” som säger ”Hjärtat i vår karate är riktig kamp. Det kan inte finnas några bevis utan verklig kamp. Utan bevis finns inget förtroende. Utan tillit finns ingen respekt. Detta är en definition inom kampsportsvärlden.”

Kyokushin är också känd för ”100 man kumite”. Denna ansträngande sparringmatch består av att en man eller kvinna kämpar 100 rundor kumite mot 100 motståndare på liknande eller högre nivå (av praktiska skäl kan man få möta vissa motståndare flera gånger om det inte finns tillräckligt med deltagare tillgängligt). Deltagaren kommer att slåss mot var och en av de 100 motståndarna separat en efter en. Varje kumite-runda varar i ungefär en och en halv till två minuter.

Swedish Karate Kyokushinkai

Umeå Karateklubb är medlem i SKK (Swedish Kyokushin Karate Organization). SKKs uppgifter är att bevara och förkovra Kyokushin-karate i Sverige genom att följa upp utvecklingen på det internationella planet och genom delgivning av erfarenheter till sina medlemsklubbar samt upprätthålla tekniska bestämmelser och utarbeta erforderligt undervisningsmaterial.

SKK är medlem i E.K.O (European Karate Organisation) som i sin tur är medlem i W.K.O (World Karate Organisation).

Besök gärna kyokushin.se för mer information om organisationen och om kyokushin-karate.

Dojo-kun

Dōjō kun (道場訓) är 7 regler för hur en bör uppträda när en tränar kyokushin-karate både i dojon samt livet i övrigt.

Här behandlar vi Kyokushinkais Dōjō kun (道場訓). Dōjō kun är 7 regler för hur en karateutövare bör bete sig i Kyokushin-dōjōn och vardagslivet. Kyokushin Dōjō Kun reciteras ibland av klassen i slutet av ett träningspass.

Nedan finns en svensk översättning av denna. Var medveten om att den svenska versionen kan skilja sig lite från dojo till dojo. Kolla med din Sensei om du har några funderingar.

 1. Vi ska träna vår kropp och själ för en fast och orubblig vilja.
 2. Vi ska noga studera kampkonstens innersta väsen för att påpassligt och rådsnabbt reagera när så behövs.
 3. Vi ska med en sann och okuvlig karaktär fostra självbehärskningens sinnelag.
 4. Vi ska vinnlägga oss om höviskhet, respektera våra seniorer och avhålla oss från ett våldsamt beteende.
 5. Vi ska vörda vår personliga övertygelse och inte glömma ödmjukhetens dygd.
 6. Vi ska vårda vår visdom och styrka för att inte fela i händelse av en konfrontation.
 7. Vi ska hela vårt liv fortsätta att öva karatens principer och därigenom fullborda den Yttersta Sanningens väg.

Sosais motton

”Sosai Mas Oyamas 11 motton”, eller kort ”Sosais motton” är 11 punkter skapade av Sosai Mas Oyama. Dessa är de elva nyckelorden för Mas Oyama och Kyokushin Karate. Lär dig dem för att bemästra Kyokushin.

 1. Stridens/Karatens väg börjar och slutar med höviskhet. Därför, skall vi vara riktigt och sant/genuint höviska vid alla tillfällen.
 2. Att följa stridens/karatens väg är som att klättra uppför en klippa, att alltid sträva uppåt utan vila. Det kräver en absolut och orubblig hängivelse inför uppgiften.
 3. Vi skall sträva efter att ta initiativet i allt, alltid på vår vakt emot handlingar som kommer ur självisk illvilja eller tanklöshet.
 4. Även för stridens/karatens utövare, kan inte behovet/förekomsten av pengar ignoreras. Likväl skall vi vara försiktiga så att vi inte blir fästa vid dem.
 5. Stridens/Karatens väg har sin mitt/sitt fokus i hållningen. Vi skall sträva efter att upprätthålla korrekt hållning vid alla tillfällen.
 6. Stridens/Karatens väg börjar med ett tusen dagar och är bemästras efter tio tusen dagars träning.
 7. I stridens/karatens väg, föder själviakttagelse vishet. Begrunda därför dina gärningar och ta meditationen som ett tillfälle att förbättra dig själv.
 8. Stridens/Karatens innersta väsen och syfte är universell. Alla själviska begär skall utrotas/brännas i den/med den hårda träningens härdande eld.
 9. Stridens/Karatens väg börjar med/från en punkt och slutar i en cirkel. Raka linjer sträcker ut sig från denna princip.
 10. Stridens/Karatens mest innersta väsen kan endast upplevas genom erfarenhet. Med denna insikt, lär dig att aldrig frukta dess krav.
 11. I stridens/karatens väg är vedergällningen/belöningen för ett tillitsfullt och tacksamt hjärta rikligt överflödig.