personer i karatedräkter med olika bältesgrad sitter på rad

Dojon (Lokalen)

Vår träningslokal (japanska ”dojo”) är centralt belägen i korsningen Sveagatan-Nygatan. Vi tränar en trappa ned och förutom den stora dojon har vi även en mindre för att kunna hålla flera träningar samtidigt.

Vi har även ett kök och ett stort caféutrymme.

dojocollage