Headerbild personer som tränar Karate

Gradering

I slutet av varje termin har vi graderingar. Graderingen markerar avslutningen på träningsterminen och är en högtidsstund för hela klubben!

Graderingskrav

En gradering är inte en rättighet men ett privilegium som man förtjänar genom hård träning, god attityd och engagemang i klubben!

För att gradera krävs att du har tränat sammanhängande den tidsperiod som anges i graderingsbestämmelser för de olika graderna. Under terminens gång skall du anmäla till din sempai att du har avsikt att gradera – datum kommer att tillkännages varje termin.

Du ska även kunna namnen samt veta hur man skall utföra tekniker och kata till den grad du söker såväl som till alla tidigare grader.

Vill du gradera på en annan klubb eller under ett läger måste du ha en skriftlig tillåtelse från din sempai. Detta är ett krav från SKK. Du skall ha betalat medlems- och träningsavgiften.

Informationen ovan är hämtad från https://kyokushin.se/.

Första graderingen

 • Skriv ditt/ditt barns namn + personnummer på baksidan av 2 passfoton (fotoautomater finns på Stora Coop Ersboda samt i MVG-gallerian)
 • Lägg dem i ett kuvert tillsammans med 100/150 kronor
 • Märk kuvertet med ditt/ditt barns namn och lämna det till tränaren

Kontakta oss om du har några funderingar.

Avgifter

Mon-grader (barngrader) – 100 kronor
Kyu-grader (Vuxengrader) – 150 kronor

Klubben har även en liten shop med bälten, karatedräkter, benskydd, etc.

Graderingskrav för vuxna (10 kyu)

För att få gradera måste eleven ha tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 11⁄2 timme och behärska följande:

 • Hur man viker en karate Gi.
 • Det korrekta sättet att bära en Gi.
 • Betydelsen av Kyokushinkai.
 • Hur man uppträder i en dojo.

Fotställningar

 • Yoi Dachi
 • Fudo Dachi
 • Zenkutsu Dachi

Slag

 • Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan och Gedan)
 • Morote Tsuki (Jodan, Chudan och Gedan)

Blockeringar

 • Seiken Jodan Uke
 • Seiken Mae Gedan Barai

Sparkar

 • Hiza Ganmen Geri
 • Kin Geri

Övriga krav

 • Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av ovanstående tekniker i Fudo Dachi och att gå i Zenkutsu Dachi. Händerna skall alltid hållas knutna.

Kraven är hämtade från kyokushin.se.