Gradering

En gång per termin anordnas graderingstillfällen. Gradering är en möjlighet för kyokushinutövare att testa sina färdigheter utifrån de universella graderingsbestämmelser som gäller för Kyokushin karate. Graderingen är inte en jämförelse med andra utan utgår från dig, dina förutsättningar och din
utveckling. Tillsammans med din tränare bestämmer du om du ska gradera, utifrån de graderingsbestämmelser som gäller för din nivå.

Mer information om graderingsbestämmelserna finns här: kyokushin.se/om-kyokushin/graderingskrav/

Graderingen innehåller vanligtvis en kombination av kunskap och utförande av olika grundtekniker (kihon), kombinationsmönster (kata) och fighting (kumite). Som komplement sker gradering även utifrån teoretisk kunskap om kuokushin som karateform och dess filosofiska principer.

Graderingsmomenten för utövare i knatte- och barngrupperna är utformade utifrån mer lekfulla utgångspunkter.

Praktisk information skickas ut i god tid inför varje gradering. För information om graderingsavgifter, se medlemskap och avgifter.

Avgifter

Mon-grader (barngrader) – 100 kronor
Kyu-grader (Vuxengrader) – 150 kronor

(Det går även att köpa nytt bälte från klubben i samband med gradering)

Första graderingen

 • Skriv ditt/ditt barns namn + personnummer på baksidan av 2 passfoton (fotoautomater finns på Stora Coop Ersboda samt i MVG-gallerian)
 • Lägg dem i ett kuvert tillsammans med 100/150 kronor (Det går även att Swisha).
 • Märk kuvertet med ditt/ditt barns namn och lämna det till tränaren

Kontakta oss om du har några funderingar.

Graderingskrav för vuxna (10 kyu)

För att få gradera måste eleven ha tränat i minst 3 månader samt minst 25 träningspass om 1 1⁄2 timme och behärska följande:

 • Hur man viker en karate Gi.
 • Det korrekta sättet att bära en Gi.
 • Betydelsen av Kyokushinkai.
 • Hur man uppträder i en dojo.

Fotställningar

 • Yoi Dachi
 • Fudo Dachi
 • Zenkutsu Dachi

Slag

 • Seiken Oi Tsuki (Jodan, Chudan och Gedan)
 • Morote Tsuki (Jodan, Chudan och Gedan)

Blockeringar

 • Seiken Jodan Uke
 • Seiken Mae Gedan Barai

Sparkar

 • Hiza Ganmen Geri
 • Kin Geri

Övriga krav

 • Eleverna kommer att testas i sitt kunnande av ovanstående tekniker i Fudo Dachi och att gå i Zenkutsu Dachi. Händerna skall alltid hållas knutna.

Kraven är hämtade från kyokushin.se. Där kan ni även se graderingskrav för andra grader.