personer i karatedräkter med olika bältesgrad sitter på rad

Medlemskap & Avgifter

Träning

Terminsavgifter (inklusive medlemsavgift 100 kr)

 • Karate knatte och barn: 600 kr / termin
 • Karate ungdom: 800 kr / termin
 • Karate vuxen/avancerad: 1200 kr / termin
 • Bagfighting: 800 kr / termin för träning 1 ggr per vecka eller 1200 kr /termin för
  träning 2 ggr per vecka (300 kr respektive 500 kr prisreduktion per termin för dig som
  också tränar karate)

Betalning av terminsavgifter sker mot faktura som skickas till klubbens medlemmar inför terminsstart. Prisreduktion gäller för familjer med tre eller fler registrerade medlemmar.

Andra avgifter och kostnader

 • Prova-på eller Drop-in: 80 kr / pass. Betalning sker via swish 1236086599 eller plusgiro 830793-6.
 • Graderingsavgifter: 100-150 kr / gradering beroende på grad samt kostnad för nytt bälte. Information om detta kommuniceras inför varje gradering.
 • Karatedräkter, bälten och andra tillbehör finns att beställa genom klubben. Kontakta din tränare för mer information.