Headerbild personer som tränar Karate

Medlemskap & Avgifter

Träning

Prova på samt Drop-in: 80 kr/pass

Karate

Knatte/Barn: 600 kr/termin
Ungdom: 800 kr/termin
Vuxen: 1200 kr/termin

Medlemskap

Alla åldrar: 100kr/termin (Ingår i terminsavgiften)

Bagfighting

Bagfighting 1 gång i veckan: 800 kr/termin
Bagfighting 2 gånger i veckan: 1200 kr/termin

Om du redan tränar karate kostar det mindre:
Bagfighting 1 gång i veckan: 300 kr/termin
Bagfighting 2 gånger i veckan: 500 kr/termin

Betalningar

Medlemsavgift ska inte betalas in via Swish eller Postgiro.

Faktura skickas till alla medlemmar. Alla terminsavgifter betalas via faktura. Denna ska vara betald innan terminstarten.

“Prova på” samt nybörjare betalar in på Plusgiro 830793-6 eller Swish nr: 1236086599. Vill man fortsätta efter prova på så betalar man in mellanskillnaden.

Den tredje medlemmen i familjen får 50% rabatt på träningsavgiften. (Denna rabatt gäller den lägsta avgiften)